Galago

Galago är en av Sveriges största tidskrifter för satir och alternativa serier. Galago har också en förlagsverksamhet som ger ut serieböcker. Tidningen har sedan starten 1979 riktat udden mot makten och normer inom majoritetssamhället. Genom både klassiska satirteckningar och längre serier har svenska satiriker och serietecknare kunnat uttrycka kritik mot klassamhället, sexism och rasism på samma gång som man har försvarat yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Alternativa livsstilar och röster som sällan hörs i andra forum har fått ta plats i Galago. På senare år har redaktionen arbetat aktivt med att bredda representationen av konstnärer och serieskapare som syns i tidningen. Som en del i arbetet har Galago haft uppsökande verksamhet, som exempelvis workshops i serietecknande. I denna utställning ser du några exempel på antirasistiska illustrationer och satir från Galagos tecknare. Klicka på bilden för att läsa mer om den. Tittar du i mobilen får du klicka en extra gång.

Upp
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social