Antirasistiska blickar är en fysisk och digital utställning om bilders makt och mening. Den består av tre delar: Bilders Makt, Tidskriften Mana samt Galago. Navigera dig fram genom flikarna uppe i menyn eller genom länkarna här intill. Börja gärna med att läsa en introduktion till utställningen

 

Bilders Makt är en kunskapsbank som berättar om stereotypa rasistiska och antisemitiska bilders ursprung och utseenden. Läs mer och besök kunskapsbanken

Antirasistiska tidskriften Mana skriver om rasism, kolonialism, global rättvisa, feminism, migration och motstånd. Läs mer och se utvalda illustrationer från 2010–2020

Galago har sedan starten 1979 riktat udden mot makten och normer inom majoritetssamhället genom serier och satir. Läs mer och se ett urval antirasistiska bilder

Upp
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social