Bilders makt

Kunskapsbanken Bilders Makt vill göra det möjligt för fler att lära sig hur man känner igen stereotypa rasistiska och antisemitiska bilder, samt förstå hur de har uppstått. Stereotypernas funktion är alltid att skapa avhumaniserande föreställningar om ”den Andre”. Genom denna kunskap blir det samtidigt möjligt att skapa bilder som inte återskapar rasistiska och antisemitiska föreställningar.

Drangers bild
Bild: Joanna Rubin Dranger

Det är mönstret som gör monstret

De som försvarar stereotypa bilder tycks ofta bara se och känna till just den bild de försvarar, och se den bilden som unik, medan de som känner igen stereotyperna ser repetitionen av samma bilder om och om igen genom historien och i samtiden.

Vad är en stereotyp bild?

En karikatyr är en bild som överdriver en specifik persons mest karakteristiska drag, ofta med en komisk effekt. Stereotypen, å andra sidan, är alltid ett påstående om en hel grupp människor som syftar till att avhumanisera och/eller demonisera. Stereotypen avbildar inte verkliga människor överhuvudtaget, utan fördomsfulla uppfattningar.

En karikatyr förvandlas till en stereotyp när den specifika person som avbildas görs till en symbol för en grupp, med hjälp av stereotypens visuella formspråk som konstruerar och överdriver vissa attribut som hudfärg, hårfärg, ansiktsdrag, kroppsdelar och kläder.


Varför är stereotypa bilder problematiska?

Problemet med stereotyper är att de delar upp oss i olika lag, bättre och sämre, och att de gör oss till platta figurer istället för människor med individuella egenskaper. Stereotyper skapar ett ”vi” och ”dom”, där dom blir som en stor klump. ”Dom” ser alla likadana ut, har samma egenskaper och värderingar.

Rasistiska stereotyper bygger på och bidrar till föreställningar om att mänskligheten går att dela in i grupper i ett hierarkiskt system där vissa grupper och människor anses mindre värda än andra. Hur falskt innehållet än är, så lever fördomar om olika människors egenskaper och värde vidare.

Stereotypa bilder får oss att generalisera om hela grupper av människor och läsa in allt som överensstämmer med stereotypen och bortse från det som inte överensstämmer, och detta sker i hög grad på en omedveten nivå. Stereotypa bilder har bidragit till avhumanisering och till och med folkmord.


Rasistiska och antisemitiska stereotypernas historia

De stereotypa bilderna vi möter idag har ofta en lång historia. I dagens diskussion om rasism och antisemitism finns det en tendens att begränsa tidsperspektiven till 1800-talets rasbiologiska och koloniala sammanhang. Men de rasistiska och antisemitiska stereotypernas historia är mycket äldre. 1800-talets ideologier byggde vidare på ett idéarv och en bildtradition som formats i västvärlden under många hundratals år.

Vill du lära dig mer? Kolla in bildersmakt.se ➞  

Åldersrekommendation
Barn ska aldrig utsättas för rasistiska bilder. Därför har Bilders Makt en åldersrekommendation på 15 år.

Om kunskapsbanken och Mångkulturellt centrum
Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som ett projekt inom Unesco LUCS. Mångkulturellt centrum (MKC) är en kommunal stiftelse i Botkyrka som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger MKC mångfalden en mötesplats och en röst.

Upp
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social