Tidskriften Mana

Under tidigt 2000-tal, när strukturell rasism inte uppmärksammades särskilt mycket i Sverige, fick Mana sin antirasistiska profil från medverkande aktivister som ville belysa att rasism är mer än de enskilda handlingarna, våldet och glåporden. Rasism är också de ojämlika mönster som uppstår av samhälleliga strukturer och regelverk – det som brukar kallas strukturell rasism. Och rasism är även de vardagliga formerna av förtryck, som gång på gång drabbar den som inte välkomnas in i vitheten.

Mana fokuserar sedan start på hur rasism kan uppträda i många olika former, men samtidigt – i det svenska sammanhanget – bygger på ett gemensamt europeiskt kolonialt arv som kategoriserar människor och placerar oss i en hierarki. Ett annat viktigt fokus är hur rasism samspelar med andra maktstrukturer, som klass, kön och sexualitet. I Mana lyfts rösterna från de som själva drabbas av rasism, i allt från asylpolitiken till urfolks levnadsvillkor och svensk vardagsrasism.

Mana utges av den ideella föreningen Tidskriften Mana, med fyra nummer per år. Vid sidan av ordinarie artiklar innehåller varje nummer också en temadel som utforskar ett aktuellt ämne. Intill varje bild i denna utställning kan du läsa illustratörens namn, vilket nummer av Mana bilden var med i, samt vad för artikel eller tema den illustrerar. Klicka på bilden för att läsa denna info. Tittar du i mobilen får du klicka en extra gång för att komma till bildtexten.

Upp
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social